Moje kwalifikacje

Jestem technikiem masażystą. Ukończyłam z wyróżnieniem Medyczne Studium Zawodowe w Poznaniu.

Dyplom otrzymania tytułu zawodowego technika masażysty z oceną celującą
Wyróżnienie za wyniki w nauce

Referencje

Praktyka zawodowa